Pn-Pt: 8.00-20.00

Zadzwoń: 502 037 531

Dezynfekcja pomieszczeń z aktywną formą srebra

Dezynfekcja aktywną mgłą (natrysk i zamgławianie)- metoda ta polega na natrysku suchą mgłą preparatem z aktywną powłoką. Natryskujemy specjalną dyszą wszystkie możliwe przedmioty znajdujące się w pomieszczeniu które mogą mieć styczność z człowiekiem np. komputery, klawiatura, fotele ,krzesła ,klamki ,drzwi, szafki, biurka ,komody itp. W wyniku tych czynności całe pomieszczenie pokryje się mgłą, która stopniowo będzie opadać pokrywając pozostałe powierzchnie pomieszczenia np: podłogi, ściany itp. Formuła preparatu oparta jest na opatentowanym rozwiązaniu. Jego przewagę i innowacyjność stanowi wykorzystanie synergii działania skutecznych substancji biobójczych z długoterminowym działaniem aktywnych form srebra.

Dzięki temu produkt ma szerokie spektrum działania (bakterie, grzyby oraz wirusy) i nie wymaga wielogodzinnego wietrzenia po jego zastosowaniu (krótszy okres karencji). Preparat działa wielokierunkowo – nie tylko zabija istniejące mikroorganizmy znajdujące się we wnętrzu pomieszczenia ale również dzięki aktywnej powłoce na powierzchniach zapobiega ich rozwojowi. Jest to spowodowane zastosowaniem opatentowanego kompleksu polimerowo-srebrowego, który pozwala na wytworzenie aktywnej mikro powłoki stanowiącej barierę ochronną przed drobnoustrojami i ich formami przetrwalnikowymi.

Powierzchnia chroniona przez ten kompleks jest cały czas aktywna wobec patogenów a przy zetknięciu np. dłoni z powierzchnią chronioną wirus ulega dezaktywacji.

Preparat posiada stosowne badania mikrobiologiczne wydane przez Państwowe instytucje certyfikujące takie jak Pozwolenie na obrót produktem biobójczym wydane przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i produktów Biobójczych nr.5970/14 , Atest PZH nr.HK/B/1215/02/2014 oraz Ocenę Wirusobójczego Działania Produktu wydaną przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego Zakład Higieny ,Zakład Wirusologii w Warszawie .

Wypowiedź doktora chemii – autora preparatu

Filozofia powstania tego preparatu wzięła się z zapotrzebowania rynki u mankamentów chemicznych środków biobójczych. Sprawność i efektywność takich środków na skutek ich degradacji w środowisku spada z czasem. Dlatego aby unikać tej sytuacji zastosowaliśmy trzy grupy związków działające krótkookresowo, średniookresowo i długookresowo.

Działanie krótkookresowe – odpowiedzialne za to są klasyczne, powszechnie znane środki biobójcze na bazie alkoholi i perhydrolu. W efekcie, najdalej po 10 – 30 minutach (zależnie od powierzchni) patogeny ulegają destrukcji. Związki te sa bardzo skuteczne wobec wirusów, bakterii i niektórych grzybów.

Działanie średniookresowe – uskuteczniają związki stosowane m. in. do ….. konserwacji żywności. Są bezpieczne dla człowieka. Działają zarówno odwadniająco jak również zaburzają gospodarkę elektrolitową mikroorganizmów które ewentualnie próbowałyby zasiedlać środowisko zdezynfekowane alkoholami i perhydrolem. Oczywiście – samo zastosowanie chemicznych środków konserwujących wędliny niewiele pomoże jeśli środowisko będzie bezwodne. Za niewielką ale wystarczająca ilość wody odpowiadają ….. polimery wodorozpuszczalne które stanowią integralny składnik preparatu. Tym sposobem związki wykorzystywane zarówno w konserwacji żywności jak i w naszym preparacie utrzymujemy w formie jonowej – destrukcyjnej dla organizmów żywych. 

Za działanie długookresowe odpowiedzialne jest ….. srebro a konkretnie kompleks srebrowo-polimerowy. Sposób jego wytwarzania jak implementacji jest autorską, opatentowaną metodą którą m. in. stosujemy z bardzo dobrym skutkiem w innych preparatach dezynfekcyjnych (Shoes-te).

Srebro jest pierwiastkiem, nie ulega degradacji. Z tego powodu jego aktywność można liczyć w ….. latach. Najważniejszym aspektem jest biodostępność takiego układu dla patogenów. Wyzwaniem jest skonstruowanie nanostruktury kompleksu aby była jak najbardziej biodostępny a z drugiej strony najbardziej odporny na dezaktywacje przez enzymy patogenne (Aspergillus niger). Uzyskana przez nas nanostruktura składająca się z dwóch rodzajów polimerów i związanego z nimi srebra jest na tyle skuteczna iż jak pokazały wyniki badań w jednym z zakładów przetwórstwa żywności, pozwala skutecznie zabezpieczyć powierzchnię chronioną nawet przez 7 miesięcy. W najgorszym wypadku, gdy powłoka jest mechanicznie ścierana (siedzenia samochodowe, kierownica, krzesła, klamki itp) – aktywność preparatu wynosi 2 – 4 tygodnie.

Reasumując – preparat wykazuje własnosci biobójcze wobec patogenów bakteryjnych i grzybicztch. Testy laboratoryjne wskazują na bardzo silne działanie wirusobójcze wobec najbardziej odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych, w tym Adenowirusów, wirusa Polio oraz mysiego norowisa. Oznacza to iż na wirusy grupy koronawirusów, nieodpornych na działanie środków dezynfekcyjnych, preparat działa o wiele skuteczniej. Jego przedłużone działanie pozwala na zabezpieczenie powierzchni przed rozprzestrzenianiem się patogenów bakteryjnych i wirusowych a tym samym wektor przenoszenia i infekcji zostaje przerwany.

Aby osiągnąć podobny efekt za pomocą klasycznych preparatów chemicznych, konieczne byłoby ich permanentne stosowane co 30 – 60 min, celem każdorazowej eliminacji patogenów osiadających na chronionych powierzchniach.

dr Jerzy Peszke – z wykształcenia chemik organik. Studia na kierunku Chemia Organiczna ukończone w 1995 roku w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie. Doktorat z Chemii kwantowej uzyskany w 2001 roku na Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. W latach 2000 – 2007 pracował i wykładał w Union Chemical Laboratories Industrial Technology Research Institute, Hsinchu, Taiwan; Institute of Physics, Academia Sinica Taipei; Tatung University Taipei oraz Department of Medical Chemistry, National Taiwan University, Taipei. Wykładowca Chemii i Nanotechnologii na Uniwersytecie Ślaskim. Obecnie pracuje w firmie Decont jako główny technolog.

Jurek (George) Peszke Ph. D
Department of Research and Development
Decont LLC
Warsaw / Poland